1. Pre vzdialenú pomoc kliknite na obrázok a spustite aplikáciu.
2. Po vyzvaní nám nadiktujte Vaše ID a heslo.