Vážený zákazník,

radi by sme Vám oznámili, že na základe dohody spoločností SIMMONS Slovakia, s.r.o. RadioLAN spol. s r.o. prišlo k zlúčeniu sietí oboch spoločností, k zmene prevádzkovateľa poskytovaných služieb prístupu do siete internet ako aj k ostatným elektronickým službám v platnosti od 01.06.2019.

Spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o. preberá od vyššie uvedeného dátumu práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby uzavretej medzi Vami a spoločnosťou SIMMONS Slovakia, s.r.o. Poskytované elektronické služby zostávajú aj naďalej v nezmenenom rozsahu a cene.

Na základe uvedených skutočností sa mení fakturačná adresa a číslo bankového účtu poskytovateľa. V nasledujúcom vyúčtovaní, nájdete všetky potrebné údaje. Finančné prostriedky v takej istej výške ako ste uhrádzali doteraz prosím posielajte na nové číslo bankového účtu:

RadioLAN, spol. s r.o., Tatra Banka a.s. IBAN: SK3111000000002620012335 (2620012335/1100)

Spoločnosť RadioLAN neposiela poštové poukážky, preto nezabudnite prosím uviesť variabilný symbol z vyúčtovania – splátkového kalendára pri vykonávaní úhrady za služby na náš účet.

Spoločnosť RadioLAN bude zákazníkom posielať faktúry za obdobie jún 2019 v mesiaci jún 2019.

Úhrady zákazníkov za predplatené obdobie si vzájomne účtovne vysporiadajú obe spoločnosti.

Prípadné otázky môžete posielať na office@radiolan.sk, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky na 02/33004000.

V prípade technickej poruchy nás môžete kontaktovať na podpora@radiolan.sk alebo nás môžete kontaktovať telefonicky na 02/33004111.

Spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o. sa teší na ďaľšiu spoluprácu, a preto sme si pre Vás prichystali aj možnosti navýšenia programov. Využite ponuku programov balíčkov služieb internet spolu s televíziou a TV archívom za bezkonkurenčné ceny. Neváhajte nás kontaktovať.

Spoločnosť SIMMONS Slovakia, s.r.o. touto cestou úprimne ďakuje svojím doterajším klientom za prejavenú dôveru v prípade otázok nás môžete kontaktovať ako partnera spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o. telefonicky alebo na našom predajnom mieste v Senci.

S pozdravom,

 Attila Danter, konateľ                                                                          Ing. Filip Križko, konateľ

SIMMONS Slovakia, s.r.o.                                                                   RadioLAN, spol. s r.o.